Logistika

Přepravní vozy mlýna Kojetín

Vozový park

Dodávky mlýnských výrobků odběratelům jsou zajišťovány vlastními vozidly. Mouky volně ložené se přepravují cisternovými vozidly Renault se dvěma komorami o celkové ložné kapacitě 14 tun. Dále je možné k zákazníkovi poslat tříkomorovou cisternovou soupravu o kapacitě 25 tun. Takto dělené cisterny umožňují dopravit k zákazníkovi více druhů výrobků při jednom závozu. Všechna vozidla pro přepravu volné mouky jsou vybavena vlastním vyprázdňovacím kompresorem.

Přepravu pytlované a balené mouky zajišťujeme nákladními vozy Renault s protiprašnou skříňovou úpravou o kapacitě 9 tun. I u pytlované a balené mouky je možné k zákazníkovi zaslat skříňovou soupravu o celkové kapacitě až cca 21 tun. Všechny ložné plochy vyhovují hygienickým požadavkům na přepravu.

Nákladní vozidla cisternové

Disponujeme vozidly 2x Renault T520 a Renault Premium R460.

T520
R460
2x Renault T520
Renault Premium R460

Nákladní vozidla skříňové

Na vozidlo je možné naložit 180 pytlů (50kg) nebo 13 palet balené (spotřebitelská 1kg balení) či pytlované mouky (15kg).

D410
280-16
Renault Premium DXI D 410
Renault Midlum 280.16 P 4x2

Nákladní vozidla pro převoz krmiv

10 tun krmné mouky nebo cca 6 tun pšeničných a žitných otrub.

D 300
Renault Premium D 300

Přívěsy

Cisternový přívěs má 1 komoru na cca 10-11 tun mouky 1x skříňový – 250 pytlů (50kg) nebo 18 palet balené (spotřebitelská 1kg balení) či pytlované mouky (15kg).

3x cisternový
1x skříňový
3x cisternový
1x skříňový
Co vás dále zajímá?