O mlýnu

Náš mlýn byl založen roku 1508

Novodobá historie

Po 44 letech se kojetínský mlýn dostal zpět do rukou dědiců původního majitele. Začíná se tak psát nová kapitola v dějinách jeho stoleté tradice. Syn původního majitele František Roháček zemřel v roce 1992 a tak areál mlýna převzali vnuci pana Františka Roháčka.

Areál kojetínského mlýna

Areál kojetínského mlýna

V roce 1992 započaly opravy budov a okolního areálu. Také započala finančně nákladná obměna technologií  

Rekonstrukce mlýnské technologie

Rekonstrukce mlýnské technologie

Dokončena největší rekonstrukce kojetínského mlýna od vyhoření mlýna v roce 1922 – výměna pšeničné a žitné mlecí linky a výstavba automatické míchárny mouk  

Areál společnosti po rekonstrukci

Areál společnosti po rekonstrukci

Pohled na areál společnosti Mlýn Kojetín, spol. s r.o.

Rekontrukce pšeničného mlýna

Rekontrukce pšeničného mlýna

V roce 2010 došlo k výměně mlecích stolic na pšeničné lince za nejmodernější technologii od společnosti BÜHLER. Současný výkon pšeničného mlýna činí 120 tun / 24 hodin  

Rekontrukce žitného mlýna

Rekontrukce žitného mlýna

V roce 2016 došlo k výměně mlecích stolic, rovinného vysévače, vytloukaček a vah na žitné lince za nejmodernější technologii od společnosti BÜHLER. Současný výkon žitného mlýna činí 70 tun / 24 hodin  

Areál společnosti v současnosti

Areál společnosti v současnosti

Pohled na areál společnosti Mlýn Kojetín, spol. s r.o. v současnosti  

1992
2001
2006
2010
2016
2017

Současnost

Společnost je v současné době finančně stabilní a veškeré investice pokrýváme z vlastních finančních zdrojů. Aby firma byla schopna obstát v silném konkurenčním prostředí, je modernizace technologického vybavení výroby téměř nezbytností. Nejnovější technologie a kvalitní vstupní suroviny jsou zárukou vysoké kvality našich výrobků.

Vozový park v novém kabátě

Vozový park v novém kabátě

Vize do budoucna

Vize do budoucna

Vizí do budoucna je pokračovat ve stávajícím výrobním programu tak, aby kvalita našeho sortimentu rostla a my pomocí ní budovali i nadále dobrou pověst u zákazníků. Důležitá je také dobrá personální a sociální politika, kterou chce firma dostát spokojenosti zaměstnanců. V neposlední řadě chceme udržovat tradici výroby kojetínské mouky a stát se tak hrdými pokračovateli v díle zakladatelů kojetínského mlýna.

Co vás dále zajímá?