O mlýnu

Náš mlýn byl založen roku 1508

Provozní laboratoř

Provozní laboratoř nepřetržitě kontroluje, vyhodnocuje a technologicky řídí chod mlýna. Zároveň je kladen velký důraz na kvalitu vstupních surovin, vyrovnanou stabilitu meziproduktů a finální kvalitu hotových výrobků dle platných norem a ke spokojenosti zákazníka.

Provozní laboratoř mlýna

Provozní laboratoř mlýna

Hodnocení kvality

Hodnocení kvality

Kvalita výchozí suroviny a mouk je kontrolována ve vlastní laboratoři, vybavené nejmodernějšími přístroji na měření analytických i reologických vlastností. Speciální rozbory jsou prováděny ve specializovaných externích laboratořích.

Vybavení laboratoře

Mezi základní vybavení laboratoře Mixolab, Inframatik 8600, Alveograf CHOPIN, Falling number, laboratorní váhy, vlhkoměry, sušárna a pec, prosévací a laboratorní síta. Všechna měřidla jsou metrologicky ověřená a kalibrovaná.

Vybavení laboratoře

Všechna měřidla jsou metrologicky ověřená a kalibrovaná.

Co vás dále zajímá?